Pro publico bono

Od początku istnienia Kancelaria angażuje się w inicjatywy pro-społeczne, których celem jest naprawa systemu prawa podatkowego w Polsce oraz jego prawidłowe stosowanie przez organy skarbowe. Prawidłowe, tzn. z należytym poszanowaniem praw i gwarancji procesowych podatników.

Zdając sobie sprawę ze szczególnej misji, jaką pełnią osoby wykonujące zawody zaufania publicznego oraz z wielkiej wagi działalności o charakterze pro publico bono konsekwentnie przeznaczamy część naszego czasu pracy i potencjału zawodowego na działania pro-społeczne.

Aktywność Kancelarii w tym zakresie polega przede wszystkim na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej przedsiębiorcom prowadzącym długoletnie i wyniszczające spory z organami podatkowymi. Ponadto udzielamy nieodpłatnej pomocy prawno-podatkowej organizacjom non profit – głównie fundacjom i stowarzyszeniom posiadającym status organizacji pożytku publicznego.

W ramach działalności pro publico bono pomagamy m.in.: Stowarzyszeniu Poszkodowanych Przedsiębiorców RP.