Media i publikacje

„Fiskus blokuje podatnikom dostęp do zebranych dowodów”

 

 

Daniel Gawlas, komentarz dla serwisu Prawo.pl

 


15-10-2018

"Idzie nowe w podatkach. Czym jest jednolity plik kontrolny?"

 

 

Daniel Gawlas, wypowiedź dla TVP3 Olsztyn

 


30-10-2017

"Poland Court Rulings Seen Speeding VAT Refunds"

 

 

Daniel Gawlas,
wypowiedź dla Bloomberg BNAopinia 

 


16-12-2016

"Kontrole podatkowe: Fiskus szuka dziury w VAT? Pomoże sąd".

 

 

Daniel Gawlas,
wypowiedź dla Gazety Prawnej

 


05-12-2016

"Podatnik ma prawo kwestionować zbyt długa kontrolę - wyrok NSA"

 

 

Daniel Gawlas,
wypowiedź dla Rzeczpospolitej

 


02-12-2016

"Klauzula o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania już wpływa na rynek"

 

 

Daniel Gawlas,
wypowiedź dla Rzeczpospolitej

 


01-04-2016

"Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika to fikcja"

 

 

Daniel Gawlas,
opinia dla Rzeczpospolitej

 


04-03-2016

"Aspekt kadrowo-podatkowy wykorzystania samochodów służbowych w celach prywatnych: pytania i odpowiedzi"

 

 

Daniel Gawlas
(współautor) wydawnictwo Wolters Kluwer Polska S.A., Warszawa 2015

 


01-07-2015

"Wycofanie środka trwałego na potrzeby własne a VAT"

 

 

Daniel Gawlas,
Vademecum Doradcy Podatkowego

 


02-03-2015

"Czy w związku z nabyciem nagród, podatnik może odliczyć VAT"

 

 

Daniel Gawlas,
Vademecum Doradcy Podatkowego

 


14-02-2015

"Jak skorygować fakturę, która była już wcześniej korygowana korektą?"

 

 

Daniel Gawlas,
Vademecum Doradcy Podatkowego

 


28-02-2014

"Wyjaśnienia i interpretacje"

 

 

Daniel Gawlas (współautor),
Przegląd Podatkowy 11/2014

 


01-11-2014

"Interpretacje ZUS nie chronią podatników"

 

 

Daniel Gawlas,
opinia dla Rzeczpospolitej

 


13-10-2013

"Kary dyscyplinujące podatników"

 

 

Daniel Gawlas,
Rzeczpospolita


 


19-07-2013

"Zwolnienie z obowiązku stosowania kar rejestrujących"

 

 

Daniel Gawlas,
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska S.A.,
Warszawa 2013


 


01-03-2013

"Wykup pojazdu z leasingu"

 

 

Daniel Gawlas,
Przegląd Podatkowy 9/2012


 


01-09-2012

"Ulga na złe długi w praktyce"

 

 

Daniel Gawlas,
Vademecum Doradcy Podatkowego


 


01-04-2012

"Wynajem boiska sportowego drużynie zagranicznej"

 

 

Daniel Gawlas,
Vademecum Doradcy Podatkowego


 


01-03-2012

"Czy za pozwolenie na wywóz zabytków płaci się opłatę skarbową?"

 

 

Daniel Gawlas,
Dziennik Gazeta Prawna


 


12-09-2011

"Prawidłowe dokumentowanie VAT wykupionych na potrzeby pracowników i współpracowników pakietów medycznych"

 

 

Daniel Gawlas,
Vademecum Doradcy Podatkowego


 


01-10-2011

"Czy za bezpłatne użyczenie budowli płaci się VAT?"

 

 

Daniel Gawlas,
Vademecum Doradcy Podatkowego


 


22-08-2011

"Czy za świadczenie o odbyciu praktyk należy wnieść opłatę skarbową?"

 

 

Daniel Gawlas,
Dziennik Gazeta Prawna


 


27-06-2011

"Czy wydatki poniesione na outplacement należy zaklasyfikować jako nieodpłatne świadczenie na rzecz pracownika, które podlega opodatkowaniu VAT?"

 

 

Daniel Gawlas,
Vademecum Doradcy Podatkowego


 


01-08-2011

"Jakie opłaty należy wnieść w postępowaniu o legalizacji pobytu?"

 

 

Daniel Gawlas,
Dziennik Gazeta Prawna


 


08-08-2011

"Jak rozliczyć zwrot przedmiotu leasingu finansowego dla leasingodawcy zagranicznego"

 

 

Daniel Gawlas,
Vademecum Doradcy Podatkowego


 


07-12-2010

"Nie ma zwrotu akcyzy od zniszczonych towarów"

 

 

Daniel Gawlas,
cytowany w: Dziennik Gazeta Prawna


 


13-05-2011

"Kiedy należny podatek nie przedawni się po 5 latach"

 

 

Daniel Gawlas,
Dziennik Gazeta Prawna


 


23-05-2011

"Niższy podatek od wygranej na loterii"

 

 

Daniel Gawlas,
cytowany w: Rzeczpospolita


 


27-06-2010

"Auto z loterii nie jest przychodem"

 

 

Daniel Gawlas,
cytowany w: Dziennik Gazeta Prawna


 


22-07-2010

"Czy usługi szczepienia stanowią usługi medyczne, zwolnione z VAT?"

 

 

Daniel Gawlas,
Vademecum Doradcy Podatkowego 


05-10-2009

"Czy opłaty za odpisy urzędowe podlegają upodatkowaniu VAT?"

 

 

Daniel Gawlas,
Vademecum Doradcy Podatkowego 


11-11-2009

"Jak udokumentować usługę pośrednictwa w sprzedaży biletu lotniczego?"

 

 

Daniel Gawlas,
Vademecum Doradcy Podatkowego 


02-06-2010

"Wynagrodzenie prokurenta stanowi przychód z innych źródeł"

 

 

Daniel Gawlas,
Gazeta Prawna 


13-10-2008

"Czy zwrot zaliczki wpływa na obowiązek podatkowy w VAT?"

 

 

Daniel Gawlas,
Gazeta Prawna 


02-06-2008

"Ulga internetowa. Ile możesz odliczyć z racji wydatków?"

 

 

Daniel Gawlas,
Świat Kobiety 


01-04-2009

"Bilety na mecz w Austrii nie są obciążone VAT w Polsce"

 

 

Daniel Gawlas,
Rzeczpospolita 


21-04-2008

"Czy w informacji podsumowującej trzeba wykazywać zaliczki?"

 

 

Daniel Gawlas,
Gazeta Prawna 


31-03-2008

"Podatnicy podatku rolnego i leśnego"

 

 

Daniel Gawlas,
wydawnictwo Wolters Kluwer Polska S.A. 


01-06-2007

"Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości"

 

 

Daniel Gawlas,
wydawnictwo Wolters Kluwer Polska S.A. 


01-06-2007

"Czyszczenie kanalizacji opodatkowane jak usługa"

 

 

Daniel Gawlas,
Rzeczpospolita 


27-03-2008

"Jaki jest termin na zwrot VAT po zakończeniu działalności gospodarczej?"

 

 

Daniel Gawlas,
Przegląd Podatkowy 07/2006 


27-07-2006

"Czy zwrot zaliczki wpływa na obowiązek podatkowy w VAT?"

 

 

Daniel Gawlas,
Gazeta Prawna 


02-06-2008

"Podatnicy podatku rolnego i leśnego"

 

 

Daniel Gawlas,
wydawnictwo Wolters Kluwer Polska S.A. 


01-06-2007

"Błąd za który zapłacą polscy usługodawcy"

 

 

Daniel Gawlas
(współautor), Rzeczpospolita 


15-09-2005

"Dziś zerowa stawka, a co było przedtem?"

 

 

Daniel Gawlas
(współautor), Rzeczpospolita 


16-02-2006

"Zwolnienie czy opodatkowanie - wybierz co korzystniejsze"

 

 

Daniel Gawlas
(współautor), Rzeczpospolita 


29-12-2005