Ceny transferowe

Celem usług w zakresie cen transferowych świadczonych przez Kancelarię jest zminimalizowanie ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

W tym zakresie oferujemy:

  • Analizę ryzyk podatkowych związanych z transakcjami z podmiotami powiązanymi, w szczególności związanych ze sposobem oraz wysokością ustalania wynagrodzenia transakcyjnego;
  • Opracowanie lub pomoc w opracowaniu dokumentacji podatkowej dla transakcji między podmiotami powiązanymi, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów podatkowych;
  • Opracowanie polityki cen transferowych i zasad rozliczeń między podmiotami powiązanymi;
  • Analizę i opracowanie umów pomiędzy podmiotami powiązanymi (w tym umowy o podziale kosztów);
  • Wsparcie w trakcie ubiegania się o uprzednie porozumienie cenowe;
  • Doradztwo i reprezentację w postępowaniach podatkowych w zakresie cen transferowych (w tym przygotowanie argumentacji i dokumentacji wspierającej stanowisko klienta).