IP Box

IP Box to atrakcyjne narzędzie podatkowe pozwalające na uzyskanie znacznych oszczędności podatkowych w działalności gospodarczej prowadzonej zarówno przez osoby prawne, jak i osoby fizyczne. IP Box jest bardzo popularnym sposobem rozliczeń podatkowych wśród programistów. Z IP Box może skorzystać podatnik prowadzący prace badawczo-rozwojowe, których efektem jest wytworzenie, ulepszenie lub rozwinięcie tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej (np. autorskiego prawa do programu komputerowego). Podatnik będzie mógł zastosować preferencyjną 5% stawkę podatkową do dochodu uzyskanego m.in. ze sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej, czy też opłat lub należności wynikających z umów licencyjnych.

 

Celem naszych usług jest kompleksowa pomoc we wdrożeniu, stosowaniu i rozliczaniu IP Box.

W tym zakresie oferujemy:

  • dokonanie analizy działalności podatnika pod kątem uznania jej za działalność badawczo – rozwojową;
  • przeprowadzenie analizy wytworów działalności podatnika w kontekście uznania ich  za kwalifikowane prawa własności intelektualnej;
  • dokonanie audytu dokumentacji potrzebnej do skorzystania z IP Box;
  • oszacowanie korzyści podatkowych związanych z zastosowaniem IP Box;
  • przygotowanie ewidencji rachunkowej dla celów IP Box;
  • sporządzenie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej w celu zabezpieczenia interesów podatnika;
  • występowanie z wnioskami o stwierdzenie nadpłaty w odniesieniu do lat przeszłych;
  • pomoc w rozliczeniu IP Box za dany rok podatkowy.

 

Ponadto, w związku z wejściem w życie tzw. Polskiego Ładu i wprowadzeniem obniżonych stawek podatkowych ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla programistów i innych osób świadczących usługi związane z programowaniem, dokonujemy analizy możliwości skorzystania ze stawek 12% i 8,5%. W tym zakresie przeprowadzamy analizę pozwalającą na ocenę, czy w konkretnych okolicznościach korzystniejsze jest rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, czy też na zasadach IP Box.