Planowanie i optymalizacja podatkowa

W ramach optymalizacji podatkowej Kancelaria oferuje krajowe i zagraniczne rozwiązania, których celem jest efektywne opodatkowanie bieżącej działalności, zawieranych transakcji oraz posiadanego majątku. Ponadto weryfikujemy istniejące struktury podatkowe pod kątem ich efektywności i ryzyk związanych ze zmieniającym się prawem.

Usługi świadczone przez Kancelarię w tym zakresie obejmują w szczególności:

  • Przeglądy podatkowe nakierowane na określenie możliwych obszarów optymalizacyjnych;
  • Planowanie i doradztwo przy realizacji projektów pozwalających na ograniczenie obciążeń podatkowych;
  • Optymalizację w zakresie dystrybucji zysków;
  • Optymalizację opodatkowania wynagrodzeń menadżerów i członków zarządów;
  • Zwrot podatku naliczonego dla klientów prowadzących działalność zwolnioną z VAT i dla jednostek samorządu terytorialnego;
  • Optymalizację obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości.