Procedury podatkowe i prawne

Ze względu na częste zmiany przepisów oraz implementację do polskiego porządku prawnego dyrektyw europejskich na przedsiębiorców nakładane są kolejne obowiązki. To z kolei powoduje konieczność uporządkowania wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwie i ich ujęcia w konkretnych procedurach. Obecnie przedsiębiorca spełniający określone warunki ustawowe ma obowiązek posiadania procedur MDR, czy też AML. Za ich brak przewidziane są wysokie sankcje administracyjne i karne-skarbowe. Przedsiębiorcy wdrażają nie tylko procedury wymagane przepisami, ale także takie, które pozwolą na usprawnienie sposobu rozliczeń podatkowych, sprawdzenie przyszłego kontrahenta, i tym samym zabezpieczenie interesów na wypadek kontroli podatkowej, czy też celno-skarbowej.  

 

Celem naszych usług jest wsparcie przedsiębiorcy w przygotowaniu i stosowaniu wewnętrznych procedur pozwalających na ograniczenie ryzyka podatkowego, jak i prawnego.

 

W tym zakresie oferujemy przygotowanie następujących procedur:

  • zarządzania ryzkiem podatkowym z uwzględnieniem zasad ograniczenia odpowiedzialności karnej skarbowej;
  • rozliczania podatków w przedsiębiorstwie (PIT, VAT, CIT);
  • należytej staranności w rozliczaniu podatku u źródła (WHT);
  • należytej staranności w podatku VAT w celu weryfikacji kontrahentów;
  • wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR);
  • strategii podatkowej i informacji o realizacji strategii podatkowej;
  • przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) i weryfikacji tożsamości kontrahenta, beneficjenta rzeczywistego, osoby o statusie PEP;
  • ochrony sygnalistów („whistleblowing”).

 

Przygotowanie powyższych procedur możemy połączyć z przeprowadzeniem audytów pozwalających na ocenę ryzyka dotychczasowych działań przedsiębiorcy i wyeliminowanie tego ryzyka na przyszłość.