Przeglądy podatkowe i tax due diligence

Przeglądy podatkowe oferowane przez Kancelarię to kompleksowe badanie prawidłowości rozliczeń podatkowych w celu zdiagnozowania i wyeliminowania nieprawidłowości i związanych z nimi ryzyk podatkowych. Ponadto, przegląd podatkowy stanowi niezwykle skuteczne narzędzie optymalizacji obciążeń podatkowych, dzięki możliwości zaproponowania nowych rozwiązań, które będą efektywniejsze podatkowo niż stosowane do tej pory. Z kolei tax due diligence to proces zbliżony do przeglądu podatkowego, z tą różnicą, iż przeprowadzany jest na zlecenie potencjalnego inwestora, zamierzającego nabyć daną spółkę.

Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu przeglądów podatkowych oraz tax due diligence w zakresie rozliczeń:

  • Podatku dochodowego od osób prawnych;
  • Podatku dochodowego od osób fizycznych;
  • Podatku od towarów i usług;
  • Podatku akcyzowego.