Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Duże doświadczenia zdobyte na sali sądowej oraz w trackie obsługi pracodawców i pracowników pozwala nam z łatwością poruszać się w problematyce związanej z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych. Dzięki posiadanej wiedzy prawnicy Kancelarii potrafią pomóc i doradzić w każdej sytuacji począwszy od wyboru najlepszej formy zatrudnienia, aż do procesu restrukturyzacji i zakończenia współpracy.

W ramach tego obszaru praktyki zajmujemy się w szczególności przygotowywaniem umów i kontraktów, rozwiązywaniem sporów pracowniczych w tym przed sądami, opracowywaniem regulaminów pracy, wynagrodzeń i zakładowego funduszu świadczeń, wsparciem w procesie restrukturyzacji zatrudnienia, w tym również przy zwolnieniach grupowych.