Spory sądowe

Prowadzenie sporów przed sądami powszechnymi stanowi jedną ze specjalizacji Kancelarii i ma na celu jak najpełniejsze zabezpieczenie interesu Klienta oraz uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia Sądu. Zakres ten obejmuje etap przedprocesowy (analizę i wybór najlepszych rozwiązań, ocenę ryzyka, gromadzenie dowodów), rozmowy ugodowe, postępowanie przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także postępowanie zabezpieczające i egzekucję.

 

W przypadku niewypłacalności dłużnika Kancelaria podejmuje się również reprezentacji klienta w postępowaniu upadłościowym oraz postępowaniu przeciwko członkom zarządu.

 

Dzięki rozległej wiedzy i dużemu doświadczeniu swoich prawników Kancelaria zapewnia skuteczne prowadzenie postępowań sądowych i realną obronę interesów klienta.