Kontrole podatkowe i celno-skarbowe

Wsparcie klientów w trakcie kontroli podatkowej czy celno-skarbowej stanowi podstawowy przedmiot działalności Kancelarii. Dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu i doskonałej znajomości praktyki działania organów administracji skarbowej osiągamy wysoki procent spraw korzystnie rozstrzygniętych już na tym, początkowym etapie sporu z organami KAS. Jest to również pochodna wypracowanej przez nas strategii zarządzania sporem, która zakłada przede wszystkim poszukiwanie możliwości uniknięcia sporu, a dopiero gdy nie jest to możliwe, zakończenie go na możliwie najwcześniejszym etapie. W tym celu nie wahamy się podejmować wszelkich przewidzianych prawem działań slużących ochronie praw naszych klientów.

W ramach świadczonych usług oferujemy w szczególności:

  • Wsparcie w przygotowaniu klienta do kontroli podatkowej i celno-skarbowej, polegające na analizie zobowiązań podatkowych i wewnętrznych procedur, a także w zgromadzeniu i przygotowaniu odpowiednich dokumentów do kontroli;
  • Opracowanie i wdrożenie najkorzystniejszej strategii obrony oraz sformułowanie właściwej argumentacji przedstawianej kontrolującym;
  • Reprezentację procesową klienta (w roli pełnomocnika) w trakcie kontroli podatkowej i celno-skarbowej;
  • Przygotowywanie wszelkich pism procesowych, w szczególności: sprzeciwu na czynności kontrolne, zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołów kontroli, wniosków dowodowych, pism zawierających argumentację prawną co do istoty sprawy oraz zażaleń na postanowienia organów;
  • Uczestnictwo w przesłuchaniu świadków i stron;
  • Wsparcie klienta w trakcie czynności sprawdzających i kontroli krzyżowej.