Postępowania podatkowe

Jedną z dziedzin, w której posiadamy kluczowe kompetencje jest reprezentacja klienta w trakcie postępowania podatkowego. W tym zakresie zapewniamy kompleksową obsługę całego postępowania – od momentu jego wszczęcia, aż do czasu wydania decyzji ostatecznej. Usługi Kancelarii w tym obszarze obejmują zagadnienia dotyczące wszystkich podatków funkcjonujących w Polsce, w tym m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowego, podatków lokalnych, opłat oraz ceł.

W ramach świadczonych usług oferujemy w szczególności:

  • Pełną reprezentację procesową na każdym etapie postępowania podatkowego, w tym uczestnictwo prawnika we wszelkich czynnościach procesowych (przesłuchania, oględziny, rozprawy);
  • Sporządzanie wszelkich pism procesowych w trakcie postępowania podatkowego, w tym: odwołań, zażaleń, wniosków, ponagleń;
  • Sporządzanie nadzwyczajnych środków zaskarżenia, tj. wniosków o wznowienie postępowania, o stwierdzenie nieważności decyzji oraz wniosków o zmianę lub uchylenie decyzji ostatecznej;
  • Reprezentację w zakresie postępowania o stwierdzenie nadpłaty podatku;
  • Przygotowanie wniosków i prowadzenie spraw dotyczących interpretacji prawa podatkowego, a także uprzednich porozumień cenowych (APA).

Mamy duże doświadczenie, potwierdzone wieloma korzystnymi rozstrzygnięciami:

  • w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe,
  • w postępowaniach dotyczących dochodów z nieujawnionych źródeł oraz
  • w postępowaniach dotyczących tzw. karuzel VAT-owskich.