Postępowania sądowoadministracyjne

Reprezentowanie klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym znajduje się w głównym nurcie praktyki prowadzonej przez Kancelarię. Przedmiotem prowadzonych przy naszym wsparciu postępowań sądowoadministracyjnych są wszelkie sprawy podatkowe i celne.

Z uwagi na duże doświadczenie procesowe zdobyte w trakcie kilkunastoletniej praktyki możemy pochwalić się bardzo wysoką skutecznością w prowadzonych sporach, z których zdecydowana większość zakończyła się wygraną naszych Klientów. Podkreślenia wymaga przy tym, że mierzymy się ze sprawami szczególnie wymagającymi, w których o wygraną nie jest łatwo.

W zakresie postępowań sądowoadministracyjnych oferujemy w szczególności:

  • Sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i reprezentowanie klientów na rozprawach;
  • Sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego i reprezentowanie klientów na rozprawach;
  • Sporządzanie wniosków w toku postępowania sądowoadministracyjnego oraz zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych w kwestiach wpadkowych;
  • Sporządzanie wniosków o wystąpienie przez sąd administracyjny z pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego albo z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
  • Przygotowanie skarg o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego.