Pozytywny wyrok sądu administracyjnego w sprawie dotyczącej tzw. fikcyjnych faktur 

Pozytywny wyrok sądu administracyjnego w sprawie dotyczącej tzw. fikcyjnych faktur 

Więcej aktualności

Wygrana Kancelarii w sprawie dotyczącej podatku od nieruchomości
Aktualności Spory podatkowe

Wygrana Kancelarii w sprawie dotyczącej podatku od nieruchomości

Wyrokami z dnia 3 lutego 2023 r, sygn. akt I SA/Bk 514/22, I SA/Bk 515/22, I SA/Bk 516/22, I SA/Bk 517/22, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił cztery decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w sprawach dotyczących podatku od nieruchomości.   W sprawach Klienta z branży drogowej,...

Wygrana Kancelarii przed WSA w Warszawie – Sąd umarza postępowanie dot. karuzeli podatkowej w branży elektronicznej i kończy spór 
Aktualności Spory podatkowe

Wygrana Kancelarii przed WSA w Warszawie – Sąd umarza postępowanie dot. karuzeli podatkowej w branży elektronicznej i kończy spór 

Z przyjemnością informujemy o ważnym sukcesie procesowym Kancelarii. Wyrokiem z dnia 25 listopada 2022 r., sygn. akt III SA/Wa 1110/22 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej dot. podatku VAT i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz umarzył pos...

Sukces Kancelarii w sprawie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu
Aktualności Spory podatkowe

Sukces Kancelarii w sprawie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu

W sprawie prowadzonej przez prawników Kancelarii Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 14 czerwca 2022 r., wydał wyrok (sygn. akt III SA/Wa 1714/20), którym uchylił decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności osoby trzeciej (Członka Zarządu) wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku PIT. S...

Wszystkie aktualności