Strefa wiedzy

W strefie wiedzy przedstawiamy artykuły dotyczące zagadnień, w których się specjalizujemy. Piszemy tu o ciekawych i praktycznych aspektach prawa, podatków i sporów podatkowych. Omawiamy istotne interpretacje indywidualne i wyroki sądów administracyjnych.

 

Strefa wiedzy
  • Strefa wiedzy
  • Aktualności
  • Wszystkie
  • Spory podatkowe
  • Doradztwo prawne
  • Doradztwo podatkowe
Ulga na sponsoring (CSR)
Strefa wiedzy Doradztwo podatkowe

Ulga na sponsoring (CSR)

Ulga na sponsoring ma na celu promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu, zachęcając przedsiębiorców do dobrowolnego uwzględniania w swoich działaniach interesu społecznego. Na jej podstawie podatnicy wspierający działalność sportową, kulturalną i naukową mogą odliczyć 150% kosztów poniesionych na wskazane cele jednocześnie budując pozytywny wizerunek swojej firmy co...

Ulga na prototyp
Strefa wiedzy Doradztwo podatkowe

Ulga na prototyp

Tytułowa preferencja dedykowana jest podatnikom, którzy w wyniku prowadzonych prac badawczo-rozwojowych wytworzyli już prototyp nowego produktu. Stanowi ona zatem rozwiązanie komplementarne wobec ulgi B+R w ten sposób, że umożliwia przedsiębiorcom odliczenie również kosztów ponoszonych już na etapie produkcji próbnej i wprowadzania gotowego produktu na rynek....

Ulga na innowacyjnych pracowników
Strefa wiedzy Doradztwo podatkowe

Ulga na innowacyjnych pracowników

Ulga na innowacyjnych pracowników stanowi rozwiązane dedykowane dla przedsiębiorców, którzy skorzystali uprzednio z ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Celem regulacji jest niejako zrekompensowanie niemożności pełnego odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R. Konstrukcja ulgi – kto...

Tax Alert – Zaskarżalność postanowienia w przedmiocie wniosku o zawieszenie kontroli celno-skarbowej
Strefa wiedzy Spory podatkowe

Tax Alert – Zaskarżalność postanowienia w przedmiocie wniosku o zawieszenie kontroli celno-skarbowej

W dniu 20 grudnia 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w sprawie o sygn. I SA/Wr 628/23 przesądził o możliwości zaskarżania postanowień naczelnika urzędu celno-skarbowego w przedmiocie wniosku strony o zawieszenie kontroli celno-skarbowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił stanowisko strony skarżącej – spółki z o.o., iż takie postanow...

Ulga na ekspansję jako metoda wsparcia rozwoju produkcji
Strefa wiedzy Doradztwo podatkowe

Ulga na ekspansję jako metoda wsparcia rozwoju produkcji

Od 2022 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi na ekspansję. Ma ona zachęcać do zwiększenia produkcji lub rozszerzenia działalności o nowy towar albo rynek. Ulga prowzrostowa Ulga na ekspansję, zwana również pr...

Fundacja rodzinna – aspekty prawnopodatkowe
Strefa wiedzy Doradztwo podatkowe

Fundacja rodzinna – aspekty prawnopodatkowe

W pierwszej połowie 2023 roku w polskim porządku prawnym pojawił się nowatorski jak na dotychczasowe warunki konstrukt prawny o nazwie fundacja rodzinna. Należy przyznać, że ukształtowany przez ustawodawcę sposób działania nie jest zbytnio skomplikowany, co bez wątpienia przełożyło się na szybko rosnącą popularność tej formy akumulacji środków przez przedsiębiorców. W tym...

  • Wszystkie
  • Spory podatkowe
  • Doradztwo prawne
  • Doradztwo podatkowe