Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności a wielość zarzutów

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności a wielość zarzutów