Bieżące doradztwo podatkowe

Usługi bieżącego doradztwa podatkowego świadczone przez Kancelarię polegają w głównej mierze na ocenie skutków podatkowych operacji gospodarczych dokonywanych przez klientów, oraz na udzielaniu im porad, opinii i wyjaśnień z zakresu wszelkich obowiązków podatkowych i innych należności publicznopranych, obejmujących: podatki obrotowe (VAT, akcyzę), podatki dochodowe (CIT, PIT), podatki majątkowe oraz cła. Jednocześnie, na bieżąco informujemy klientów o zmianach w przepisach prawa podatkowego, nowych, istotnych interpretacjach podatkowych oraz orzeczeniach sądów administracyjnych, a także o nowych wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które mogą mieć wpływ na ich sytuację prawną.

W ramach bieżącego doradztwa podatkowego oferujemy w szczególności:

  • Sporządzanie pisemnych opinii prawnopodatkowych w zakresie wszelkich aspektów działalności klienta;
  • Analizę umów i innych dokumentów prawnych, pod kątem ich skutków podatkowych oraz możliwości optymalizacyjnych;
  • Opracowywanie umów uwzględniających osiągnięcie zamierzonych skutków podatkowych;
  • Opracowywanie optymalnych podatkowo koncepcji zamierzonych operacji gospodarczych;
  • Konsultacje telefoniczne i e-mailowe w sprawach dotyczących zagadnień podatkowych występujących w bieżącej działalności klienta.