Zespół


Daniel Gawlas

Partner zarządzający, Doradca podatkowy (nr wpisu 11156)

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem) oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Członek m.in.: Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego VII kadencji, Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa oraz Polskiego Towarzystwa Legislacji.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z renomowanymi firmami doradczymi oraz kancelariami prawnymi, gdzie doradzał krajowym i międzynarodowym przedsiębiorstwom z branży finansowej, reklamowej, nieruchomości, budownictwa, IT, MLM, FMCG, farmaceutycznej a także hazardowej i mediowej.

 

Specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej w sporach z administracją skarbową w ramach kontroli podatkowych i celno-skarbowych, postępowań podatkowych oraz przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także w doradztwie podatkowym w procesach restrukturyzacyjnych. Autor licznych publikacji prasowych z zakresu prawa podatkowego zajmujący się także działalnością szkoleniową.

 

Łukasz Walasik

Partner, Radca prawny (nr wpisu WA-12630)

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, specjalizujący się w prawie cywilnym, handlowym oraz prawie procesowym. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy na stanowisku asystenta sędziego oraz w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych obsługując podmioty z rynku krajowego jak i zagranicznego.

Posiada duże doświadczenie w zakresie prowadzenia procesów sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak również postępowań przed organami podatkowymi.

W Kancelarii odpowiada za postępowania podatkowe, doradztwo prawne, przekształcenia i restrukturyzacje oraz obsługę procesów cywilnych.


Iwona Chłopek-Roguska

 

Partner, Doradca podatkowy (nr wpisu 11669)

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Obie prace dyplomowe pisała pod kierownictwem prof. Witolda Modzelewskiego.

Bogate doświadczenie zawodowe zdobywała w Ministerstwie Finansów oraz w spółkach doradztwa podatkowego obsługujących przedsiębiorców polskich i zagranicznych. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego.

 

 

Autorka licznych publikacji w Dzienniku Gazety Prawnej. Współpracowała z wydawnictwem C.H. Beck współtworząc poradniki praktyczne dla specjalistów z dziedziny prawa podatkowego i księgowości. Dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu pomaga jednoosobowym działalnościom gospodarczym, spółkom osobowym, spółkom kapitałowym, spółkom powiązanym z kapitałem zagranicznym. Prowadzi postępowania podatkowe i kontrolne.

 

Paweł Satkiewicz

 

Partner, Doradca podatkowy (nr wpisu 11647)

Prawnik i doradca podatkowy z kilkunastoletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym i podatkowym. Specjalizuje się przede wszystkim w podatkach pośrednich (VAT, podatek akcyzowy), kontrolach podatkowych i celnych oraz postępowaniach podatkowych/sądowych.

Swoje kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie zdobywał w globalnych kancelariach prawnych oraz prowadząc indywidualną praktykę doradcy podatkowego.

 

 

Doradzał w kwestiach podatkowych różnym klientom – od wielkich korporacji poprzez średniej wielkości biznes po przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Dzięki doradzaniu klientom z sektora publicznego, branży chemicznej, spożywczej, IT, elektronicznej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz pozostałych posiada wszechstronne doświadczenie zdobyte w różnych środowiskach biznesowych. Jestem współautorem komentarza do dyrektywy VAT oraz autorem wielu publikacji i wypowiedzi prasowych.