Zespół


Daniel Gawlas

Partner zarządzający, Doradca podatkowy (nr wpisu 11156)

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem) oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Członek m.in.: Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego VII kadencji, Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa oraz Polskiego Towarzystwa Legislacji.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z renomowanymi firmami doradczymi oraz kancelariami prawnymi, gdzie doradzał krajowym i międzynarodowym przedsiębiorstwom z branży finansowej, reklamowej, nieruchomości, budownictwa, IT, MLM, FMCG, farmaceutycznej a także hazardowej i medialnej.

 

Specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej w sporach z administracją skarbową w ramach kontroli podatkowych i celno-skarbowych, postępowań podatkowych oraz przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także w doradztwie podatkowym w procesach restrukturyzacyjnych. Autor licznych publikacji prasowych z zakresu prawa podatkowego zajmujący się także działalnością szkoleniową.

 

Łukasz Walasik

Partner, Radca prawny (nr wpisu WA-12630)

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, specjalizujący się w prawie cywilnym, handlowym oraz prawie procesowym. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy na stanowisku asystenta sędziego oraz w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych obsługując podmioty z rynku krajowego jak i zagranicznego.

Posiada duże doświadczenie w zakresie prowadzenia procesów sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak również postępowań przed organami podatkowymi.

W Kancelarii odpowiada za postępowania podatkowe, doradztwo prawne, przekształcenia i restrukturyzacje oraz obsługę procesów cywilnych.

 

Maja Fabrowska – Bielska 

Partner, Radca prawny (nr wpisu KL-973)

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2013 r. członek Okręgowej Rady Radców Prawnych w Kielcach. Doświadczenie zdobywała jako konsultant, starszy konsultant i menedżer w warszawskich renomowanych spółkach doradztwa podatkowego. Przed rozpoczęciem pracy w doradztwie podatkowym pracowała w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego jako asystent sędziego. 

W trakcie praktyki zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie problemów podatkowych specyficznych dla firm z branży IT, nieruchomości, leasingowej, faktoringowej i automotive. Wspierała Klientów z branży medycznej i IT w implementacji ulgi B+R i IP BOX.  Reprezentowała Klientów i prowadziła szereg postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych w branży nieruchomościowej, gastronomicznej, handlowej i leasingowej. Była odpowiedzialna także za przygotowanie procedur MDR, AML i strategii podatkowych. Doradzała podmiot z branży odnawialnych źródeł energii i branży produkcyjnej w zakresie podatku od nieruchomości. 

W Kancelarii zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym i wsparciem klientów w kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych. Trener na szkoleniach podatkowych i autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego w prasie codziennej i branżowej oraz współautorka książek wydanych przez Wydawnictwo C. H. Beck: „Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020”, „Zmiany w podatkach i księgowości 2020” oraz „Instrukcje księgowe i podatkowe 2021”.

 

Marta Kubica

 

Of counsel, Adwokat (nr wpisu 308)

Od 2014 r. członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Opolu. Wykształcenie prawnicze zdobyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2013-2020 nauczyciel akademicki na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego.

Laureatka międzynarodowego konkursu pt. The Central and East European Moot Competition, zorganizowanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Uniwersytet Cambridge, British Law Centre i Uniwersytet Maltański. Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich im. adw. Stanisława Mikke. Autorka licznych publikacji naukowych o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym z zakresu prawa karnego i prawa karnego skarbowego. Prelegent na szkoleniach i konferencjach naukowych. Egzamin adwokacki zdała z wyróżnieniem.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobyła podczas pracy w renomowanych kancelariach adwokackich, prokuraturze oraz sądzie.

 

W zakresie świadczonych usług prawnych zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem karnym i prawem karnym skarbowym. Doradza krajowym i międzynarodowym przedsiębiorcom z branży hazardowej. Specjalizuje się w praktyce procesowej, zarówno jako obrońca, jak i pełnomocnik w sporach sądowych na obszarze całej Polski.