Stawka ryczałtu dla branży IT – utrwalenie poglądu niekorzystnego dla podatników

Stawka ryczałtu dla branży IT – utrwalenie poglądu niekorzystnego dla podatników